آخرین مطالب حسن روحانی

شورای نگهبان به وصیت امام خمینی در رابطه با تائید نکردن روحانی عمل کند

نوشته مهدی
شورای نگهبان به وصیت امام خمینی در رابطه با تائید نکردن روحانی عمل ...
اجتماعی، استان، اصفهان، بهداشت، تصاویر، تهران، چندر رسانه، سیاسی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

درخواست مردم برای «تفحص از ستاد ملی کرونا در دولت روحانی»، چراغ سبز بهارستان به درخواست مردمی

درخواست مردم برای «تفحص از ستاد ملی کرونا در دولت روحانی»، چراغ سبز بهارستان به درخواست ...
اجتماعی، استان، تصاویر، تهران، چندر رسانه، سیاسی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

قرائت گزارش کمیسیون قضایی درباره استنکاف روحانی از اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی در جلسه علنی هفته بعد مجلس

قرائت گزارش کمیسیون قضایی درباره استنکاف روحانی از اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی در جلسه علنی هفته بعد ...
اجتماعی، استان، بهداشت، تصاویر، تهران، چندر رسانه، سیاسی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

دستور کار کمیسیون‌های مجلس، بررسی استنکاف حسن روحانی از اجرای قانون در ستاد کرونا

دستور کار کمیسیون‌های مجلس، بررسی استنکاف حسن روحانی از اجرای قانون در ستاد ...
1 2 3

تصاویر

مشاهده همه