آخرین مطالب جو بایدن

آیا امریکایی‌های طرفدار فلسطین به ترامپ رأی می‌دهند؟

نوشته مهدی
آیا امریکایی‌های طرفدار فلسطین به ترامپ رأی می‌دهند؟ ...
اجتماعی، استان، بین الملل، سیاسی

پیام نوروزی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا: آمریکا به حمایت از همه ایرانی‌ها که با شجاعت خود به جهان الهام می‌بخشند، ادامه خواهد داد

پیام نوروزی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا: آمریکا به حمایت از همه ایرانی‌ها که با شجاعت خود به جهان الهام می‌بخشند، ادامه ...
1 2

تصاویر

مشاهده همه