آخرین مطالب جواد شفیعی

مسئول کمیته اسکان ستاد دائمی خدمات سفر شهر اصفهان خبر داد: اسکان بیش از یک میلیون و ۲۷۳ هزار مسافر از ۲۴ اسفندماه تاکنون در شهر اصفهان

نوشته مهدی
مسئول کمیته اسکان ستاد دائمی خدمات سفر شهر اصفهان خبر داد: اسکان بیش از یک میلیون و ۲۷۳ هزار مسافر از ۲۴ اسفندماه تاکنون در شهر ...
اجتماعی، استان، اصفهان، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، مرکزی

مسئول کمیته اسکان ستاد دائمی خدمات سفر شهر اصفهان خبر داد: ۱۲۰ هتل و ۲۵ مهمان‌پذیر مهیای پذیرایی از میهمانان نوروزی اصفهان

مسئول کمیته اسکان ستاد دائمی خدمات سفر شهر اصفهان خبر داد: ۱۲۰ هتل و ۲۵ مهمان‌پذیر مهیای پذیرایی از میهمانان نوروزی ...

تصاویر

مشاهده همه