آخرین مطالب ترجمان دانش

دکتر حسین خان احمد در ترجمان دانش: عزم جدی دارم و با یاری خدا و همکاری اساتید ساخت واکسن سالک عملی است

نوشته manager
دکتر حسین خان احمد در ترجمان دانش: عزم جدی دارم و با یاری خدا و همکاری اساتید ساخت واکسن سالک عملی است ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، تصاویر، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، مرکزی

دکتر نفیسه اسمعیل در ترجمان دانش: بانک خون بند ناف در رویان اصفهان و تهران است و می توانیم برای درمان استفاده کنیم

دکتر نفیسه اسمعیل در ترجمان دانش: بانک خون بند ناف در رویان اصفهان و تهران است و می توانیم برای درمان استفاده کنیم ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، چندر رسانه، حقوق بشر، مرکزی

دکتر زهرا امینی در ترجمان دانش: اصحاب رسانه خدماتی که در سیستم بهداشتی بطور رایگان ارائه می شود را به عموم جامعه معرفی کنند

دکتر زهرا امینی در ترجمان دانش: اصحاب رسانه خدماتی که در سیستم بهداشتی بطور رایگان ارائه می شود را به عموم جامعه معرفی ...
اجتماعی، استان، اصفهان، بهداشت، تصاویر، مرکزی

دکتر ناهید توکلی در ترجمان دانش: برای تصمیم گیری در حوزه بلایا و فوریت‌ها قطعا اطلاعات ارزشمند ترین دارایی محسوب می‌شوند

دکتر ناهید توکلی در ترجمان دانش: برای تصمیم گیری در حوزه بلایا و فوریت‌ها قطعا اطلاعات ارزشمند ترین دارایی محسوب ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، بهداشت، بین الملل، تصاویر، حقوق بشر، مرکزی

دکتر لیلا قسیسین: وقتی سکته مغزی اتفاق می افتد درمان های توانبخشی یک زمان طلایی دارد که بین ۶ تا ۱۲ماه بعد از حادثه است

دکتر لیلا قسیسین: وقتی سکته مغزی اتفاق می افتد درمان های توانبخشی یک زمان طلایی دارد که بین ۶ تا ۱۲ماه بعد از حادثه است ...
اجتماعی، استان، اصفهان، بهداشت، تصاویر، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، مرکزی

بهنام امینی در نشست ترجمان دانش: هرچه اطلاعات اولیا بالاتر رفته ما آسیب هایمان کمتر شده است

بهنام امینی در نشست ترجمان دانش: هرچه اطلاعات خصوصاً اطلاعات اولیا بالاتر رفته ما آسیب هایمان کمتر شده ...
اجتماعی، استان، اصفهان، بهداشت، بین الملل، تصاویر، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، مرکزی

دکتر مهدی احمدی فر در چهارمین جلسه خبری ترجمان دانش : واحدی به نام ترجمان دانش واحد نو پایی است در همه ی دنیا وهمه ی دانشگاه ها

دکتر مهدی احمدی فر در چهارمین جلسه خبری ترجمان دانش : واحدی به نام ترجمان دانش واحد نو پایی است در همه ی دنیا وهمه ی ...
1 2

تصاویر

مشاهده همه