آخرین مطالب اسماعیل قربانی

آمادگی مخابرات اصفهان در سرویس دهی ارتباطی به میهمانان نوروزی

نوشته مهدی
آمادگی مخابرات اصفهان در سرویس دهی ارتباطی به میهمانان ...
اجتماعی، استان، تصاویر، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، مرکزی

اسماعیل قربانی مدیر مخابرات: وصل عاشقانه جانباز شهید گرانقدر هوشنگ ثابتین شایسته و سزاوار این مرتبه والا بود

اسماعیل قربانی مدیر مخابرات: وصل عاشقانه جانباز شهید گرانقدر هوشنگ ثابتین شایسته و سزاوار این مرتبه والا ...
اجتماعی، استان، اصفهان، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

پایداری شبکه مخابراتی و پاسخگویی شبانه روزی به مشترکین و مهمانان نوروزی در اصفهان

پایداری شبکه مخابراتی و پاسخگویی شبانه روزی به مشترکین و مهمانان نوروزی در ...
1 2 3 7

تصاویر

مشاهده همه