آخرین مطالب احمد رضایی

پایدارسازی مشاغل مددجویان اصفهانی با شبکه سازی در زمینه صنایع دستی

نوشته مهدی
پایدارسازی مشاغل مددجویان اصفهانی با شبکه سازی در زمینه صنایع ...
اجتماعی، استان، اقتصادی، تصاویر، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان تاکید کرد:ارتقاء کیفیت طرح های اشتغال و خودکفایی با ارائه آموزش های مهارتی به مددجویان

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان تاکید کرد:ارتقاء کیفیت طرح های اشتغال و خودکفایی با ارائه آموزش های ...
1 2 3 4

تصاویر

مشاهده همه