آخرین مطالب احمد رضایی

ایجاد بیش از ۶ هزار فرصت شغلی، زمینه ساز، توانمندسازی مددجویان اصفهانی

نوشته مهدی
ایجاد بیش از ۶ هزار فرصت شغلی، زمینه ساز، توانمندسازی مددجویان ...
اجتماعی، استان، اقتصادی، تصاویر، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان تاکید کرد:ارتقاء کیفیت طرح های اشتغال و خودکفایی با ارائه آموزش های مهارتی به مددجویان

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان تاکید کرد:ارتقاء کیفیت طرح های اشتغال و خودکفایی با ارائه آموزش های ...
اجتماعی، استان، اقتصادی، تصاویر، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، مرکزی

خودکفایی مددجویان با ایجاد فرصت های شغلی ایجاد فرصت های شغلی برای مددجویانی که در مسیرهای علمی و آموزش مهارتها تلاش می کنند، ضروری است

خودکفایی مددجویان با ایجاد فرصت های شغلی ایجاد فرصت های شغلی برای مددجویانی که در مسیرهای علمی و آموزش مهارتها تلاش می ...
1 2 3

تصاویر

مشاهده همه