آخرین مطالب احمدی طباء – فرماندار اردستان

تجمع بزرگ دانش آموزان اردستان در حمایت از کودکان غزه و فلسطین

نوشته جعفر فدائی اردستانی
تجمع بزرگ دانش آموزان اردستان در حمایت از کودکان غزه و ...
اجتماعی، استان، اصفهان، فرهنگ و هنر، مرکزی، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

برای اولین بار در اردستان دیدار نماینده عالی دولت در شهرستان با روسای شورای دانش آموزی مدارس شهرستان

برای اولین بار در اردستان دیدار نماینده عالی دولت در شهرستان با روسای شورای دانش آموزی مدارس شهرستان در روز شنبه مورخ ...
اجتماعی، استان، اصفهان، اقتصادی، چندر رسانه، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

احداث ۳۰۰واحدمسکونی در شهرهای مهاباد و زواره

احمدی طباء - فرماندار اردستان گفت: این تعداد در شهر #زواره ۸۰ واحد و در شهر #مهاباد ۲۲۰ واحد مسکونی می باشد که با پیگیری ...

تصاویر

مشاهده همه