هوش عاطفی مجموعه ای از مهارت ها و تاثیر آن در روابط اجتماعی موفق...

هوش عاطفی مجموعه ای از مهارت ها و تاثیر آن در روابط اجتماعی موفق یعنی توانایی داشتن یک زندگی غنی با تجارب خوب احساسی و هیجانی بالا در روابط اجتماعی و عاطفی به گزارش خبرنگارپایگاه خبری احوال نیوز: دکت...

دکتر رضا اسماعیلی جامعه شناس: متقاضیان نشستن بر کرسی های شورای اسلامی ...

دکتر رضا اسماعیلی جامعه شناس: متقاضیان نشستن بر کرسی های شورای اسلامی شهر پس از ماراتن نام نویسی و تأیید نهایی توسط ، جناح های سیاسی در حد و اندازه شهر هستید؟ / چک لیست خود ارزیابی پیش از داوری و رأ...