انفجار در بویراحمد 9 مصدوم برجا گذاشت

انفجار در بویراحمد 9 مصدوم برجا گذاشت انفجار در کارخانه فولاد بویراحمد 9 مصدوم برجای گذاشت که 6 تن از آنان دچار سوختگی شدید شدند.  به گزارش سرویس حوادث احوال ، پژمان نیک اقبالی، معاون هماهنگی امور عم...

دانشجوی هنر چگونه دزد را گرفت

دانشجوی هنر چگونه دزد را گرفت +عکس سارقان مسلح که در پوشش مسافربر از شهروندان سرقت می کردند، با شکایت دانشجوی هنر و ترسیم چهره دو نفر از دزدان، دستگیر شدند. به گزارش احوال از اتاق خبر 24: فردی با مرا...

هشتمین شماره ماهنامه سیاسی،فرهنگی احوال www.ahvalnews.ir به مدبر مسئول...

هشتمین شماره ماهنامه سیاسی،فرهنگی احوال www.ahvalnews.ir به مدبر مسئولی آقای علیرضا اقتصاد منتشر شد.در این شماره شما با مطالب متنوعی از جمله سال نو و انتخاب نو برای سرنوشت بیانیه احمدی نژاد: آقای ریی...

هشتمین شماره ماهنامه سیاسی،فرهنگی احوال www.ahvalnews.ir به مدبر مسئول...

هشتمین شماره ماهنامه سیاسی،فرهنگی احوال www.ahvalnews.ir به مدبر مسئولی آقای علیرضا اقتصاد منتشر شد.در این شماره شما با مطالب متنوعی از جمله سال نو و انتخاب نو برای سرنوشت بیانیه احمدی نژاد: آقای ریی...

هفتمین شماره ماهنامه سیاسی،فرهنگی احوال www.ahvalnews.ir منتشر شد...

هفتمین شماره ماهنامه سیاسی،فرهنگی احوال www.ahvalnews.ir  منتشر شد.در این شماره شما با مطالب متنوعی از جمله گفتگوی اختصاصی  احوال با مصطفی ژاله گویان خوشنویس بزرگ گمنام  اصفهان و  درخواست رئیس دولت ا...

ششمین شماره ماهنامه احوال به مدیر مسئولی علیرضا اقتصاد منتشر شد....

ششمین شماره ماهنامه احوال به مدیر مسئولی علیرضا اقتصاد منتشر شد. در این شماره شما  با مطالبی گونا گون و متنوع سیاسی و فرهنگی ،گفتگوی ویژه  با دکترهوشنگ  کیانی ده کیان نویسنده کتاب هشت نکته کلیدی در ر...