مصاحبه با دکتر مهرنازآزاد پیشکسوت ادبیات کشور/ به مناسبت روز شعر و ادب...

مصاحبه با دکتر مهرنازآزاد پیشکسوت ادبیات کشور/به مناسبت روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار به گزارش گزارشگر پایگاه خبری احوال نیوز؛ به مناسبت روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت است...

ویژگی های کتاب «فیلم ساختن » اثر سیدنی لومت /دکتر مهرناز آزاد ،شاعر،نو...

ویژگی های کتاب «فیلم ساختن» اثر سیدنی لومت پایگاه خبری احوال نیوز؛ دکتر مهرناز آزاد ،شاعر،نویسنده ، روزنامه نگار و پژوهشگر مسائل فرهنگی و اجتماعی در گفتگو با پایگاه خبری احوال نیوز ، ویژگی های کتاب »...