آخرین مطالب اصفهان

دکتر نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی:

نوشته ر ک
دکتر نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی: بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان اولین اولویت سازمان تأمین اجتماعی است / دریافت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در اجرای قانون بودجه سال ۹۷ پیگیری می شود مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران را ...
1 580 581 582 583 584 599

تصاویر

مشاهده همه