آخرین مطالب کردستان

سوما مهمان است در قروه کردستان

نوشته مهدی
سوما مهمان است در قروه کردستان ...
اجتماعی، استان، تصاویر، سیستان و بلوچستان، صوت، کردستان

ترور همزمان بزرگان بلوچ و مخالفین مذهبی اسماعیل زهی همزمان با اهتزاز رسمی پرچم تجزیه در نماز زاهدان+ پادکست

ترور همزمان بزرگان بلوچ و مخالفین مذهبی اسماعیل زهی همزمان با اهتزاز رسمی پرچم تجزیه در نماز زاهدان / ...
اجتماعی، استان، تصاویر، صوت، کردستان

بشنوید؛ لزوم تشکیل دادگاه صحرایی برای تهدید کنندگان امثال کاسب شریف سنندجی ورانندگان زحمت کش سیستم حمل ونقل کشور + پادکست

بشنوید؛ لزوم تشکیل دادگاه صحرایی برای تهدید کنندگان امثال کاسب شریف سنندجی ورانندگان زحمت کش سیستم حمل ونقل کشور + ...
1 2 3 30

تصاویر

مشاهده همه