آخرین مطالب زنجان

تولید تله تاتر« نجات اربیل » در شبکه اشراق

نوشته مهدی
تولید تله تاتر« نجات اربیل » در شبکه اشراق ...
اجتماعی، استان، بهداشت، بین الملل، تصاویر، تهران، جنوب، چندر رسانه، حقوق بشر، دسته‌بندی نشده، دین و اندیشه، زنجان، سیاسی، شرق، شمال، غرب، مرکزی

وزیر بهداشت به سیم آخر زد و گفت: باید از سیاسی کاری پرهیز کرد. بسیار نگران سیاست زدگی هستم / فتنه ای در کار است

وزیر بهداشت به سیم آخر زد و گفت: باید از سیاسی کاری پرهیز کرد. بسیار نگران سیاست زدگی هستم / فتنه ای در کار ...
1 2 3 4 5 29

تصاویر

مشاهده همه