آخرین مطالب کرمان

هیچ مدیری بدون مخالف نیست

نوشته مهدی وزیری لنجانی
هیچ مدیری نیست که مخالف نداشته باشد ...
اجتماعی، استان، اصفهان، بهداشت، تصاویر، جنوب، چندر رسانه، شرق، شمال، غرب، کرمان، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

نظارت بر اجرای دستورالعمل ابلاغی وزیر جهادکشاورزی با اهتمام بیشتر نسبت به عملیاتی نمودن سامانه برخط گزارش دهی و ثبت فرآیند تولید

نظارت بر اجرای دستورالعمل ابلاغی وزیر جهادکشاورزی با اهتمام بیشتر نسبت به عملیاتی نمودن سامانه برخط گزارش دهی و ثبت ...
1 2 3 29

تصاویر

مشاهده همه