آرشیو مطالب روز: ژانویه 13, 2022

تجمع اعتراضی معلمان برای اجرای رتبه‌بندی،دستگیری فرهنگیان شایعه است

نوشته مهدی
تجمع اعتراضی معلمان برای اجرای رتبه‌بندی،دستگیری فرهنگیان شایعه ...
اجتماعی، اصفهان، تصاویر، چندر رسانه، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

معارفه روسای مجمع رهروان امربه معروف و نهی ازمنکر شهرستان های فریدن و خوانسار

معارفه روسای مجمع رهروان امربه معروف و نهی ازمنکر شهرستان های فریدن و ...

تصاویر

مشاهده همه