پیکر پاک شاعر گرانقدر استاد سیف اله دایی در آرامستان پوده از توابع شهر...

پیکر پاک شاعر گرانقدر استاد سیف اله دایی در آرامستان پوده از توابع شهرستان دهاقان آرام گرفت به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوزخاکسپاری وتشییع پیکر پاک شاعر اهلبیت استاد سیف اله دایی در روز چهارش...