ضرورت ایجاد، گسترش و توانمند سازی روابط عمومی دیجیتال و آنلاین و نقش آ...

ضرورت ایجاد، گسترش و توانمند سازی روابط عمومی دیجیتال و آنلاین و نقش آن در چگونگیموفقیت و محبوبیت سازمان ها به گزارش خبرنگارپایگاه خبری احوال نیوز: دکتر مهرناز آزاد،شاعر،نویسنده ، روزنامه نگار وپژوهش...