دلاوران جبهه سلامت بخش ICUبیماران کرونایی بیمارستان خورشید اصفهان...

بازدید پایگاه خبری احوال نیوز از دلاوران جبهه سلامت بخش ICUبیماران کرونایی بیمارستان خورشید اصفهان هر سال کنار سفره عید می نشستم ، گاهی به سبزه، گاهی به تنگ ماهی نگاه می کردم و اصلاً نمی دانستم، قدر ...