بیانیه تعدادی از تشکل های فرهنگیان انقلابی استان اصفهان در خصوص حق الت...

به گزارش پایگاه خبری احوال نیوزجمعی از تشکل های فرهنگیان انقلابی استان اصفهان از جمله جمعیت اسلامی فرهنگیان عدالت خواه استان اصفهان، جوانان فرهنگی گام دوم انقلاب، فرهنگیان جبهه ایستادگی استان اصفهان،...