دکتر مهرناز آزاد: پژوهشگرمسایل فرهنگی واجتماعی/ مهربانی ازما موجودی ست...

مهربانی ازما موجودی ستایش انگیز، دوست داشتنی قابل اعتماد و قابل تحسین می سازد به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز؛ دکتر مهرناز آزاد، شاعر،نویسنده و پژوهشگر مسائل فرهنگی واجتماعی در گفتگو با پایگا...