کمیته بازخوانی مکتب انقلاب اسلامی جبهه ایستادگی اصفهان؛جامعه ما خانواد...

به گزارش پایگاه خبری احوال نیوز کمیته بازخوانی مکتب انقلاب اسلامی جبهه ایستادگی اصفهان به بررسی مکتب سردار سلیمانی پرداخت . 🔷🔹جامعه ما خانواده ماستانقلاب اسلامی ایران یکی از بزرگترین و خاص ترین انقلا...