بیانیه جبهه ایستادگی اصفهان:عجیب است فرانسوی ها که در تولید بهترین عطر...

به گزارش پایگاه خبری احوال نیوز ، جبهه ایستادگی اصفهان طی بیانیه ای با در نظر گرفتن عمل نابخردانه و توهین آمیز رییس جمهور فرانسه بیانیه زیر را صادر نمود: عجیب است فرانسوی ها که در تولید بهترین عطرها ...