علی سلیمی : آیا می دانید قوی ترین سلاح در دست صاحبان قدرت ، فریب کاری ...

علی سلیمی : آیا می دانید قوی ترین سلاح در دست صاحبان قدرت ، فریب کاری است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ، آقای علی سلیمی از نظریه پردازان سلاح های اتمی است که این بار در این رابطه می گوید:...