فرماندار استهبان: افزایش سازمان های مردم نهاد افزایش خدمت رسانی است...

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ، فرماندار استهبان همزمان با روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی در بازدید از مؤسسه امام صادق (ع) و ارمغان سلامت به ضرورت تشکیل این نهاد های مردمی اشاره کرد و گفت...