تو با حال پروانه من چه کردی ؟

تو با حال پروانه من چه کردی ؟ نویسنده : دکتر مهرناز آزاد به گزارش پایگاه خبری احوال نیوز ، اولین سوالی که این روزها بیشتر اندیشمندان جهان از خود می پرسند این است که با زمین چه کردیم که اینگونه به خشم...