تاکید پروفسور یوسفی در دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ای...

تاکید پروفسور یوسفی در دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران : پیوند متقابل روابط عمومی و جهان بینی های مختلف با یکدیگر به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ، پروفسور حمیدرضا یوسفی در...