حضور دبیر مجمع انجمن های ادبی کشور در اداره کل ارشاد اسلامی استان خراس...

حضور دبیر مجمع انجمن های ادبی کشور در اداره کل ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی دبیر مجمع انجمن های ادبی کشور روز پنج شنبه ۱۴ آذرماه  ۹۸ با دکتر افشین تحفه گر معاونت فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی استان ...

نشست صمیمانه دبیر مجمع انجمن های ادبی کشور با تعدادی از مسئولین فرهنگی...

نشست صمیمانه دبیر مجمع انجمن های ادبی کشور با تعدادی از مسئولین فرهنگی استان خراسان رضوی دکتر مهرناز آزاد روز چهارشنبه ۱۳ آذر ماه ۹۸ در سه جلسه پی درپی با مسئولین فرهنگی خراسان رضوی دیدار و گفتگو کرد...

دیدار صمیمانه دبیر مجمع انجمن های ادبی کشور با مدیر قطب علمی فردوسی شن...

دیدار صمیمانه دبیر مجمع انجمن های ادبی کشور با مدیر قطب علمی فردوسی شناسی و ادبیات خراسان رضوی   به گزارش گزارشگر پایگاه خبری احوال نیوز،دبیر مجمع انجمن های ادبی کشور روز سه شنبه ۱۲ آذرماه  ۹۸ به همر...