وزیر هفته پیش و وزیر این هفته!

یدا...صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: مردم نگرانی نداشته باشند. با تشدید نظارت بر بازار هیچ کالای وارداتی یا داخلی رشد قیمت نخواهد داشت....

حضور دبیر مجمع انجمن های ادبی کشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر...

حضور دبیر مجمع انجمن های ادبی کشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر دبیر مجمع انجمن های ادبی کشور روز شنبه بیست و پنجم آبان‌ماه نود و هشت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر با دکتر هادیانی ریاست ...