مراسم نکوداشت محمد نیک، پیشکسوت و راوی شعر خراسان برگزار شد...

مراسم نکوداشت محمد نیک، پیشکسوت و راوی شعر خراسان برگزار شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نبوز ، ساعت ۱۶ جمعه روز دهم از آبان  نود و هشت در مهمترین رویداد فرهنگی کشور نمایشگاه بین المللی کتاب ،...