امروزه در سطح دانشگاه اثرگذاری فضای مجازی حرف اول را می زند!...

علیرضا رستم زاده رنانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی احوال با اشاره به فضای امروز دانشگاه ها اظهار داشت: در تعریف امروز از فضای دانشگاه های سطح کشور، اثرگذاری فضای مجازی حرف اول را می زند...

پنجمین ضیافت شاعران ویژه سوگواره ی آیینی سفره اشک در شهر بهارستان برگز...

شایان ذکر است حمایت های همه جانبه ی شهردار محترم شهر بهارستان جناب آقای مهندس بحیرایی و مدیریت آموزشگاه غیرانتفاعی پرتو نور بهارستان سرکار خانم قلع کار در راستای اجرای اهداف متعالی موسسه فرهنگی ادبی ...