انعقاد تفاهم نامه همکاری مجمع انجمن های ادبی کشور با انتشارات سیمرغ خر...

انعقاد تفاهم نامه همکاری مجمع انجمن های ادبی کشور با انتشارات سیمرغ خراسان از استان خراسان رضوی به گزارش پایگاه خبری احوال نیوز،چهارشنبه  ۲۷/ شهریورماه /۱۳۹۸ دبیر مجمع انجمن های ادبی کشور با انتشارات...