نشست دبیر مجمع انجمن های ادبی کشور با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و د...

نشست دبیر مجمع انجمن های ادبی کشور با مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیران مجامع ادبی استان قم   به گزارش پایگاه خبری احوال نیوز، دکتر مهرناز آزاد دبیر مجمع انجمن های ادبی کشور در نشستی ب...