دکتر اشرف کاظمی در ترجمان و تبادل دانش: حمایت اجتماعی همسر برای درمان ناباروری بسیار مهم است

دکتر اشرف کاظمی در ترجمان و تبادل دانش: حمایت اجتماعی همسر برای درمان ناباروری بسیار مهم است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز، صبح شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۹ نشست خبری ترجمان و تبادل دانش، در محل سالن اجتماعات شهید موحدیان دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با حضور دکتر مهدی احمدی فر، مدیر واحد ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، و دکتر زهرا محبی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، و دکتر اشرف کاظمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با حضور اصحاب رسانه برگزارشد.

دکتر اشرف کاظمی در ترجمان و تبادل دانش: حمایت اجتماعی همسر برای درمان ناباروری بسیار مهم است

در این نشست ابتدا دکتر مهدی احمدی فر، مدیر واحد ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اظهار کرد: ما همیشه در جامعه نیاز به آموزش داریم تا در جامعه تغییر انجام شود. دکتر مهدی احمدی فر، ادامه داد: رسانه نقش زیادی در آموزش انسان ها و در نگرش درست و آگاهی جامعه دارد.

دکتر مهدی احمدی فر، مدیر واحد ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ادامه داد: بعضی از خانواده ها حیواناتی مانند سگ و گربه در منزل نگهداری می کنند، که هزینه نگهداری حیوانات کمتر از فرزندآوری نیست. این افراد تغییر نگرش، پیدا کرده اند، که این تغییر نگرش منجر به افزایش نگرش در ارتباط با فرزندآوری شده است.

سپس  دکتر زهرا محبی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با ارائه پژوهشی تحت عنوان« بررسی ارتباط بین نگرش باروری و فرزندآوری و ارزش فرزندان تا میزان باروری و نگرش به کنترل باروری و رفتار باروری زنان شاغل ۱۵ تا ۴۵ » بیان کرد: با توجه به نتایج، باید روی نگرش افراد مورد مطالعه کار شود.

دکتر زهرا محبی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اظهار کرد: در متون، دلایل تأخیر باروری به عوامل متعددی از قبیل مسائل جمعیت‌شناختی در کنار شرایط اقتصادی – سیاسی و اجتماعی نسبت داده شده است. نگرش یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در خصوص فرزندآوری است. نگرش که به ارزیابی کلی شخص از یک مفهوم اشاره می‌کند، به عنوان مکانیسم مهمی دیده می‌شود که زمان والد شدن را در بسیاری از نظریه‌های مرتبط با رفتار فرزندآوری تحت تأثیر قرار می‌دهد، نگرش مثبت نسبت به فرزند و فرزندآوری موجب فرزندآوری زود‌هنگام و هم‌چنین فرزندآوری بیشتر می‌شود.

بنابراین از آنجایی‌که قصد یا نگرش به باروری و فرزند آوری Attitude Toward Fertility and Childbearing یکی از عوامل اصلی تعیین کننده در رفتار ATFC))3 باروری است. امروزه کاهش گرایش به فرزندآوری جزو چالش‌های جوامع محسوب می‌شود که ایران نیز از این امر مستثنی نیست. بنابراین برای پیشگیری از تبعات تأخیر در فرزند‌آوری، بایستی به بررسی و مطالعه عواملی که در فرزند‌آوری مؤثر هستند پرداخت.

در طول تاریخ، افزایش ناگهانی مرگ‌و‌میر ناشی از پدیده‌هایی مانند جنگ، قحطی و بیماری‌های همه‌گیر، تغییراتی را در باروری به‌صورت کاهش موالید در کوتاه‌مدت و برگشت به حالت عادی در سال‌های آتی به دنبال داشته است.

در پایان  دکتر زهرا محبی، در پاسخ به خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز، مبنی بر این که مناطق مورد مطالعه در « بررسی ارتباط بین نگرش باروری و فرزندآوری و ارزش فرزندان تا میزان باروری و نگرش به کنترل باروری و رفتار باروری زنان شاغل ۱۵ تا ۴۵ » چه مناطقی بودند و سطح تحصیلات افرادی که نظر سنجی شده اند اظهار کرد: این پژوهش از تمام مناطق شهر اصفهان انجام شده است و تحصیلات آنها از سیکل تا سطح دکتری بوده است که نظر سنجی انجام شده است.

دکتر اشرف کاظمی در ترجمان و تبادل دانش: حمایت اجتماعی همسر برای درمان ناباروری بسیار مهم است

سپس  دکتر اشرف کاظمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با ارئه پژوهشی تحت عنوان « تدوین و ارزیابی راهکارهای مقابله با ناباروری با رویکرد زوجی: یک مطالعه ترکیبی » بیان کرد: زمان طلائی بچه دار شدن در سن ۱۸ و تا قبل از ۳۰ سالگی می باشد.در این سن مناسب و این زمان می توان فرصت ده سال برای فرزندآوری بعدی داشته باشیم.

دکتر اشرف کاظمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اظهار کرد: جامعه ایرانی به قدرت باروری اهمیت می دهد. در این پژوهش ۲۰۰ نمونه زن و شوهر پرسشنامه داده شد، که در این پرسشنامه سلامت روان هم مد نظر بود، مور مطالعه قرار گرفت، که در سلامت آنها هم تاثیرگذار بود.

دکتر اشرف کاظمی ، افزود: دیدگاه واقع گرایانه این بود که زن و مرد مانند دو بال پرواز در مطالعه هستند، که تقصیر را به گردن همدیگر انداخته باشند. ناباروری یک مشکل زوجی است و حمایت اجتماعی همسر برای درمان ناباروری بسیار مهم است. اگر زوجه برای درمان باید با هم بروند و با هم مراجعه کنند بیشتر موفق هستند ، تا این که برای درمان هر کدام از آنها با همدیگر نباشند. در با هم بودن می توانند محبت عاطفی را به همدیگر انتقال دهند.

دکتر اشرف کاظمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ادامه داد: ۳۰ درصد ناباروری ها توجیهی ندارند، و این مسئله در روان انسان ها بسیار تاثیر گذار است. زوجین هر وقت احساس آرامش دارند ناباروری به راحتی قابل درمان است. ولی ارکان بدنی هر شخص هم مهم است.

دکتر اشرف کاظمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بیان کرد: جمعیت یکی از منابع غالب برای توسعه هر کشور است. از آنجایی که نرخ باروری نقش مهمی در تاثیرگذاری بر پیامدهای بلندمدت رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی یک کشور در حال توسعه دارد، اندازه و رشد آن از اجزای حیاتی توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. از دیدگاه جمعیت‌شناسی، باروری و فرزندآوری به عنوان مهم‌ترین پدیده تعیین‌کننده نوسانات جمعیتی شناخته شده است از این‌رو، سیاست‌های جمعیتی در اغلب کشورها به‌طور عمده حول محورکاهش یا افزایش باروری اعمال می‌شود. کاهش فرزندآوری به تدریج ساختار سنی جمعیت را از وضعیت جوانی خارج و به طرف سالخوردگی سوق می‌دهد. امروزه تأخیر در فرزندآوری به یکی از الگوهای رایج رفتار باروری در جهان تبدیل شده است. کشور ایران نیز با کاهش بیش از ۵۰ درصدی، کاهش شدید باروری را در سال‌های اخیر تجربه کرده است، ممکن است افراد تمایل به فرزندآوری داشته اما احساس ناامنی و محدودیت‌هایی که فرزند برای آنان ایجاد می‌کند، مانع از عملی شدن این تمایل شود. نگاه در جامعه را ، مردم ما تعیین می کنند، که در بخش باروری ارزش زنان و فرزندان ما اهمیت دارند. انسان ها باید باور کنند که می توانند پیشرفت داشته باشند و به کمال برسند.

دکتر اشرف کاظمی ، تصریح کرد: بنده به عنوان مادر خانواده آن کاری برایم ارزش دارد که باید گفت، به مادر در نگهداری فرزند چقدر به آن اهمیت داده می شود، و حتی در ادارات ما هم مادران باید دارای ارزش فرزندآوری داشته باشند.

دکتر اشرف کاظمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گفت: ناباروری، زوجین را با یک تنش اساسی در زندگی روبرو می سازد و استرس زیادی را به آنها تحمیل می کند. مواجهه با تشخیص، درمان های پزشکی و سایر مشکلات مرتبط با زندگی بدون فرزند ممکن است استرس زا ترین رویداد زندگی یک زوج باشد و می تواند سلامت روانشناختی زوج را تهدید کند. این تجربه با طیف گسترده ای از مشکلات روانشناختی برای زوجین مانند افسردگی، استرس، اضطراب وکاهش سازگاری روانی همراه بوده است.

دکتر اشرف کاظمی در ترجمان و تبادل دانش: حمایت اجتماعی همسر برای درمان ناباروری بسیار مهم است

دکتر اشرف کاظمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، افزود: نتایج این مطالعه نشان دهنده اثر راهکارهای مقابله با ناباروری با رویکرد زوجی در دو بعد بهزیستی با ناباروری و تعامل پویای زوجین بر کاهش افسردگی، اضطراب، استرس و افزایش سازگاری در زوج های نابارور بود. بنابراین می توان گفت به کارگیری راهکارهای مقابله ای سازگارانه می تواند به ارتقا سلامت روان و سازگاری بیشتر زوجین نابارور کمک کند.

در پایان دکتر اشرف کاظمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در پاسخ به خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز، مبنی بر این که در پژوهش « تدوین و ارزیابی راهکارهای مقابله با ناباروری با رویکرد زوجی: یک مطالعه ترکیبی » راهکار های شما در مقابله با ناباروری بیشتر شامل کدام زوج می شد، اظهار کرد: موضوع فرزندآوری یک موضوع اجتماعی است و ما در حوزه سلامت موظف هستیم به عنوان یک بخش کوچکی در حوزه سلامت فعالیت داشته باشیم.در این مطالعه آقایان بیشتر وقت ها ، غرق کار می شدند و بیشتر به توسعه ی خود می پرداختند، و آقایان برای مشکل باروری بیشتر رغبت نشان می دادند، بحث مورد مطالعه این پژوهش بیشتر زوجه بودند که در این مطالعه، مقابل همدیگر بودند.

علیرضا اقتصاد

انتهای پیام/*

نظرات
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x