توسعه زیرساختهای مخابراتی در شهرستان اردستان

توسعه زیرساختهای مخابراتی در شهرستان اردستان

پایگاه خبری احوال نیوز به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، به همت مخابرات منطقه اصفهان، زیرساختهای مخابراتی در بخش ثابت و سیار در سطح شهرستان اردستان توسعه یافت.
در راستای تحقق عدالت ارتباطی و ایجاد ارتباطی فراگیر، زیر ساخت های فنی واگذاری اینترنت خانگی ADSL  در روستای شهید رجائی از توابع شهرستان اردستان اجرایی شد و با این اقدام زمینه اعطای اینترنت ثابت به متقاضیان در این روستا فراهم شد.

گفتنی است ارتقای تکنولوژی سایت تورزن به نسل سوم تلفن همراه نیز از دیگر اقداماتی است که در زمینه خدمت رسانی به مردم عزیز این شهرستان صورت گرفته و باعث بهبود پوشش اپراتور همراه اول در روستاهای تورزن، دچان و سیانک گردیده است.

ارتباط میان توسعه ICT و توسعه اقتصادی کشورها یک رابطه دو سویه است و توسعه ICT از طرق مختلفی می‌تواند بر عملکرد کلّی اقتصاد اثرگذار باشد. اول اینکه، پیشرفت در این بخش می‌تواند موجب افزایش تولید و بهبود بهره وری در خود بخش مربوطه شود که مستقیماً عملکرد اقتصادی جامعه را بهبود می‌بخشد. دوم و از همه مهمتر اینکه، کاربرد آن در بخش‌های دیگر و بهبود عملکرد بخش‌های استفاده‌کنننده به طور غیرمستقیم عملکرد اقتصادی جامعه را بهبود می‌بخشد.

همچنین از سوی دیگر افزایش درآمد سرانه به عنوان شاخصی از رفاه جامعه موجب افزایش تقاضای خدمات ICT و در نتیجه توسعه بخش می شود.
درعصر کنونی بهره مندی از زیرساخت های فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات به دلیل آثار مثبت مستقیم و غیرمستقیم این حوزه بر جنبه های مختلف خرد و کلان اقتصاد، یکی از نمونه های توسعه اقتصادی و پیشرفت جوامع است و از اینرو توسعه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات بعنوان عناصر کلیدی فضای مجازی اغلب به عنوان یک هدف کلان سیاستگذاری در کشورها مورد توجه قرار گرفته است.

انتهای پیام /*دیدگاهتان را بنویسید