برگزاری دوره آموزشی مدیریت مصرف آب در مخابرات اصفهان

برگزاری دوره آموزشی مدیریت مصرف آب در مخابرات اصفهان

پایگاه خبری احوال نیوز به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان ، دوره آموزشی مدیریت مصرف آب با هدف  ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، در مخابرات منطقه اصفهان برگزار می شود.

این دوره آموزشی، با توجه به کاهش شدید منابع آب و لزوم صرفه جویی در آن و  در جهت ضرورت بهینه سازی میزان مصرف آب از دو بعد اقتصادی و زیست محیطی،در راستای مسئولیت های اجتماعی سازمان تشکیل خواهد شد و محتوای آن در قالب فیلم های آموزشی توسط شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تهیه و از طریق سامانه آموزش های مجازی شرکت قابل استفاده خواهد بود.

گفتنی است این دوره آزمون پایانی نداشته و برای همکارانی که با استفاده از کد کاربری شخصی خود وارد سامانه شده و از محتوا استفاده نمایند (به شرط شرکت در نظر سنجی دوره)، ۶ ساعت آموزشی ثبت خواهد شد.

لازم به ذکر است در این مرحله، دوره برای همکاران رسمی و قراردادی برگزار شده و متعاقبا در اختیار همکاران بخش خصوصی نیز قرار خواهد گرفت.

مدیریت مصرف شامل مجموعه‌ای از فعالیتهای به هم پیوسته بین صنعت آب و مشترکین آن با هدف حفظ منابع آبی کشور و به منظور توزیع عادلانه آب با فشار و دبی متناسب به مشترکین تحت پوشش شرکت های آب  منطقه ای  است تا بتوان با کارآیی بیشتر و هزینه کمتر به مطلوبیت یکسانی در زمینه مصرف دست یافت.

هدف مدیریت مصرف عبارت است از برنامه‌ریزی، اجراء و نظارت ‌بر آن قسمت از فعالیتهای مرتبط با تامین و توزیع آب که بر میزان مصرف آب تأثیر می‌گذارد و سبب به وجود‌ آمدن تغییرات مطلوب در شکل الگوی مصرف آب، الگویزمانی مصرف و میزان مصرف آب می‌گردد.

از منافع حاصل از مدیریت مصرف آب می توان به :کاهش میزان مصرف آب در ساعات پیک مصرف از طریق کنترل مصرف، نرخهای تعرفه تصاعدی و مبتنی ‌برفصلها و زمانهای مختلف و ذخیره‌سازی،کاهش هزینه تامین  با افزایش بهبود کیفیت آب بدون نیاز به حفر چاه ها و تصفیه خانه ها، تخصیص بهینه منابع در بلند مدت با ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا،اتخاذ سیاستهای مناسب در جهت حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی های زیست محیطی، اتخاذ سیاستهای مناسب در صنایع و کمک به صنایع در جهت کاهش هزینه تولید و آزادسازی سرمایه‌های صنعت آب به منظور افزایش کارآیی جهت رفاه مصرف‌کننده اشاره کرد.

در این راستا، با اتخاذ سیاستهای مناسب نه تنها سطح زندگی و مطلوبیت مصرف کاهش نمی‌یابد، بلکه هدف حفظ سطح زندگی و سطح رفاه با مصرف کمتر آب است.

انتهای پیام /*دیدگاهتان را بنویسید