فراخوان دفتر کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد برای گزارش آتی بین المللی راجع به ایمنی روزنامه نگاران

فراخوان دفتر کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد برای گزارش آتی بین المللی راجع به ایمنی روزنامه نگاران

به موجب اعلام امور بین الملل کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران ، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد با بیان اینکه برابر مصوبه نشست ۴۵ شورای حقوق بشر مقرر شده که گزارشی در مورد آثار تدابیر اتخاذی دولتها در قبال همه گیری کووید ۱۹ بر ایمنی روزنامه نگاران و فعالان حرفه ای رسانه با عطف توجه به نقش زنان روزنامه نگار تدوین و به نشست ۴۸ شورای حقوق بشر ارائه گردد، از همین اینک فراخوان عمومی داده تا هر نهاد و سازمان فعال مرتبط با موضوع یا متخصصان فردی که نظر و دیدگاهی در این زمینه دارند، مراتب را به تدوین کنندگان گزارش در سازمان ملل منعکس تا مورد بهره برداری قرار گیرد.

در این فراخوان تقاضا شده که هر تجربه مثبتی در سطوح ملی راجع به موضوع یاد شده نیز قابل توجه است تا در گزارش منعکس و برای بهره برداری سایر ملل مفید واقع شود.
مهلت ارسال نظرات تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۱ اعلام شده است.

متن نامه انگلیسی و قطعنامه مورد استناد دفتر کمیسر عالی در زیر ارائه می شود.

The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights has the honour to refer to Human Rights Council 45/18 on the”safety of journalists”.Please find the resolution attached for ease of reference.
Paragraph 18 of the resolution requests“the High Commissioner to present to the Human Rights Council at its forty-eighth session a report on the impact and repercussions of measures taken by Governments in response to the COVID-19 pandemic on the safety and work of journalists and media workers, integrating a gender perspective, and to identify trends and collect good practices, in particular on how the Office of the High Commissioner, within its mandate and working with other relevant United Nations entities, can assist, when requested, in the development of national approaches to protect journalists”.
Accordingly, for the purposes of the preparation of the report, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights would be grateful to receive information on the impact on the safety and work of journalists and media workers of the measures that Governments have taken to respond to the COVID-19 pandemic. In particular, you are invited to pay particular attention to the gender perspective of such impact. You are also encouraged to send information on what you consider good practices on how the Office of the High Commissioner has assisted and can assist in the development of national approaches to protect journalists.
Submissions(limited to five pages) should be sent to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (United Nations Office at Geneva, CH-1211 Geneva 10; Fax. +41 22 917 90 08; Email: registry@ohchr.org, copying akatulu@ohchr.org and ilanel@ohchr.org)by 16April 2021.
Please note that, unless requested otherwise, the information provided may be made available on the website of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights at www.ohchr.org. For any inquiries, please contact Anna Katulu(akatulu@ohchr.org)

@ihrciran

علیرضا نیاکان

انتهای پیام/*دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *