امضاء تفاهم نامه همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی با اداره کل آموزش و پرورش

امضاء تفاهم نامه همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی با اداره کل آموزش و پرورش

پایگاه خبری احوال نیوز ، تفاهم نامه همکاری مشترک دوجانبه پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان و اداره کل آموزش و پرورش استان امضا شد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، تفاهم نامه همکاری مشترک دوجانبه پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان و اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ، توسط سرهنگ محمدرضا محمدی ، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان و جناب آقای محمد اعتدادی، مدیر کل اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان به امضا رسید.

با توجه به اهمیت ارتقاء فرهنگ و آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، نهادینه شدن اصول صحیح ترافیکی و ایجاد بستر لازم برای فرهنگ سازی مناسب در جامعه و با هدف اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، آموزش، نهادینه شدن قوانین و مقررات و نیز حفظ و صیانت از سرمایه های انسانی در برابر حوادث ترافیکی، این تفاهم نامه به امضا رسید.

محمد امین اقتصاد

انتهای پیام/*دیدگاهتان را بنویسید