فراخوان نظام پیشنهادات در مخابرات منطقه اصفهان

فراخوان نظام پیشنهادات در مخابرات منطقه اصفهان

امروزه به لحاظ ضرورتهای تحول اداری و ایجاد تحرک، اصلاح امور و افزایش بهره وری سازمانها تکنیک نظام پیشنهادها از برجسته ترین تکنیکهای انسان مداری وموفق ترین روشهای بهره­ وری و عینیت بخشی به مشارکت کارکنان محسوب میگردد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ، به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان ، به دنبال این هدف مخابرات منطقه اصفهان در نظر دارد به منظور بهره گیری شایسته از ظرفیتهای موجود و گسترش مشارکت کارکنان به منظورهدف بهبود روشهای انجام کار ارتقاء سطح کارآئی اثربخشی و افزایش رضایت ارباب رجوع نسبت به اخذ نظرات و پیشنهادهای همکاران گرامی اقدام می نماید.

همکاران می توانند از تاریخ ۹۹/۱۰/۶ لغایت ۹۹/۱۰/۱۷ پیشنهاد های خود را در سامانه نظام پیشنهادها ثبت نمایند. محورهای پیشنهادی جهت ارائه پیشنهادات به شرح ذیل می باشد :

۱- بهبود و اصلاح فرایندهاو  روشها ی کاری

۲- افزایش درآمد سرویسهای مخابراتی

۳-کاهش لاوصولی

۴-ارتقاء سطح رضایت مندی مشتریان

۱۰ پیشنهادی که شرایط ا پیشنهادهای اولیه را داشته باشند به قید قرعه ۱۰ جایزه دو میلیون ریالی پرداخت خواهد شد.

رویا مردانی

انتهای پیام /*


دیدگاه برای “فراخوان نظام پیشنهادات در مخابرات منطقه اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید