اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی اجتماعی برگزارشد / کنگره توسعه پایدار و سلامت اجتماعی

اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی اجتماعی برگزارشد / کنگره توسعه پایدار و سلامت اجتماعی

 

به گزارش خبر نگار پایگاه خبری احوال نیوز ، توسعه پایدار و سلامت اجتماعی از مهمترین ارکان زندگی خواهند بود که توجه به آنها نتیجه هائی مانند : افرادی  با روحیه های بالا خواهد داشت  تا در کنار هم کشوری مناسب را ایجاد کنند .

اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و سلامت روانی – اجتماعی با حضور مسئولان شهر اصفهان و اساتید دانشگاه و جمعی از دانشجویان و خبرنگاران  در سالن همایش کتابخانه مرکزی برگزار شد .

در ابتدا سلامت روانی جامعه اینگونه عنوان  شد ؛ جوامع ائی  در حال توسعه و ،  مواجه با اقتصاد و محیط زیست که دچار چندگانگی فرهنگی خواهند شدو  همین موضوع باعث برهم ریختگی فرهنگ و فروپاشی اقتصادخواهدشد.

 

 

 وزمانی  توسعه  خواهد توانست  پاسخگویی  نیازها و افزایش کیفیت زندگی باشد که توسعه متوازن به وجود بیاید .

در این راستای دکتر کوروش محمدی : رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان  به خبرنگارپایگاه خبری احوال نیوزگفت :

تلفیق سلامت جسم ، روان و  روح سلامت های  اجتماعی هستند که  درجامعه ائی سالم و ،  بدون  خشونت ، افراد  زیر خط فقرنیستند رشد جمعیت در آن متناسب با نیازهای جامعه خواهد بود.

کوروش محمدی ادامه داد: توسعه پایدار هم به  سیاست می پردازد  و فرهنگ را مورد تاکید قرار می دهد از محیط زیست و مسائل زیستی حمایت می کند وبه حقوق و مسائل داخلی ، بین المللی و ، سلامت فردی و اجتماعی توجه ویژه دارد .

رئیس کمیسیون اجتماعی در پایان اشاره کرد : با رو به پایان بودن منابع جهان،  تنش انسانها  بر سر منابع قدرت افزایش یافته است و هر روز که از ذخایرموجود  انرژی در کره زمین کم می شود و،  اضطراب و تنش بین افرادهم  زیاد تر خواهد شد.

از محورهای این کنفرانس می توان اشاره کرد :

-روان شناس و توسعه پایدار.

-علوم تربیتی و توسعه پایدار .

-علوم اجتماعی ، فرهنگی و توسعه پایدار.

-شهروند محوری و توسعه پایدار .

این کنفرانس با  ارائه مقالات دانشجویان به صورت شفاهی به  پایان رسید .

انتهای پیام/*

 دیدگاهتان را بنویسید