در سایه سلامتی و ایمنی شهرداری ها / تشکیل خانه های سلامت در ۱۵ منطقه شهرداری اصفهان

در سایه سلامتی و ایمنی شهرداری ها / تشکیل خانه های سلامت در ۱۵ منطقه شهرداری اصفهان

 

 

اشاره به تشکیل خانه های سلامت در ۱۵ منطقه شهرداری اصفهان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ، با گسترش جمعیت و ازدیاد فضای شهری لزوم داشتن امکانات مانند مسکن ، بهداشت ، درمان همیشه و همه جا  و گسترش محیطی مناسب برای پیشگیری از بیماریها ، و حضور سلامتی در بین فرد فرد جامعه و ایستادگی در مقابل خطراتی  خانمان سوزکه انسانها را از زندگی محروم کرده و گروهی را سالیان ، سال خانه نشین خانه ها ی خود می کند.با نگاهی دقیق تر به خیل مشکلاتی که هر کدام  به تنهایی سلامت انسان را تحت شعاء قرار می دهندباعث مشکلات بیشتری خواهند شد لازمه آن،  ایجاد تدابیری روشن گرانه که مستلزم آن  امور حفاظتی مانند سلامتی ، پیشگیری واز همه مهمترایمنی می باشد تا در سایه رسیدن به  این هدف اعتماد در کارها به ثمر بنشیند درنتیجه ترسیم کننده ی  آینده یی روشن  باشد .

در همین راستا و به منظورایجاد آگاهی  بیشتر ، مردم با سلسله کارهای شهرداریهااشاره ایی کوتاه  خواهیم کرد به شرح وظایفی که این مراکز به صورت مستمر در حال انجام آنهاهستند و می توان آن را نقطه عطفی دانست که با وجود آن مشکلات بر دوش مردم کمتر و اعتماد و اطمینان جای کاستیها ی باقی مانده را پر خواهد کرد.در بخش سلامت پای صحبت  مسئول خانه سلامت شهرداری منطقه ۱۰ فریبا عطایی  خواهیم نشست تا از روند کارهای این بخش از شهرداری بیشتر آشنا شویم .

 فریبا عطایی مسئول خانه سلامت بیان کرد :

ستاد سلامت و ایجاد خانه های سلامت،  نزدیک به ۴ سال است پایه گذاری در شهر اصفهان و ۱۵ منطقه شهرداری ها شده است. هر منطقه از ۱۵ منطقه شهرداریها دارای  یک خانه سلامت و هر خانه سلامت یک مسئول داردکه در حیطه سلامت کار می کند و فعالیت های که ما به طور کلی دراین حیطه انجام می دهیم یعنی رسیدگی به بعد  جسمانی روحی و روانی فرد می باشد.

عطایی اعلام کرد :  برپایی کلاس های مختلف در حیطه پیشگیری از بیماریها و بخش  فرهنگ سازی سلامت برعهده ما است که کارهای  ما ورود به بخش بهداشت و درمان نیست  وجه تمایز ما با مراکز چون بهداشت ، درمان این است که  ، ما خودمان سراغ مردم خواهیم رفت یعنی  در هر جمعی که مردم در آن حضورداشته باشند ماهم ارتباط مستقیم آن داریم . در حالیکه خیلی وقتها افراد از رفتن به بیمارستانها و مرکز درمانی اجتناب کرده و به گونه ایی ساده تر کمتر به فکر سلامتی خود هستند ما در مواجه بااین روش کاررا برعکس کردیم یعنی نوعی مهندسی معکوس خودمان کنار مردم می رویم وبرنامه ها ، کلاس ها ی آموزشی گذاشتیم و سعی کردیم بهترین خدمات را برای آنها داشته باشیم .برنامه ها یی که کارگاههای آموزشی آن در قالب های مختلف مانند:همایش ها ، سمینارها و، به زبان ساده تر یعنی استفاده از نوعی فکر برتر برای جذاب کردن برنامه های متناسب با ماهیت مخاطب.

مسئول خانه سلامت بیان کرد :

هر کدام از مدیران خانه سلامت متناسب با منطقه ایی که  در آن هستند برنامه یشان متفاوت است در منطقه ۱۰ مانند بقیه  جاها صحبت برسرنیازها بوده که در شناختشان  پیشرفت زیادی داشتیم . بیشترین سهم مشکلات این منطقه درچه بخشی  بوده است و اولویتها آن چیست . بشناسیم که حد   ا قل کار ما در منطقه ۱۰ که ۱۷ محله دارد و هر محله یک خانه سلامت، ایجاد کانون سلامت بوده است تا خدمات به کل منطقه برسانیم و در گامهای بعدی کانونهای سلامت را افزایش دهیم و سعیمان براین بوده که با سازمانهای مختلف در ارتباط باشیم که این هم نقطه نظرات را روشن تر می کندو هم هزینه ها را به حداقل می رساند .

از لحاظ برنامه ها،برنامه های زیادی برگذار شده است و ایجاد شبکه مخاطبین با ۱۰۰۰عضو تشکیل شده است ، برنامه ها  در قالبهای کارگاههای آموزشی انجام می شود و تشکیل مسابقات ، که برگذاری مسابقه آشپزی( ببین و بخور) داشتیم با هدف  ترویج غذاهای سالم که به نفرات ۱ _۸ جوایزی داده شد با مدارس در ارتباط هستیم چون معتقدیم بعضی  فعالیتها باید از بچه ها شروع شود که این خود آینده نگری مثبتی خواهد داشت .

وی افزود :

خانه های سلامت زیر نظر اداره فرهنگ و توسعه سلامت ،در خیابان شریعتی اداره می شودبه صورتی که  ستاد برنامه های کلی را در نظر می گیرند و ما در مناطق ۱۵گانه که علاوه بر مقتضیات و منطقه ایی که با آن کار می کنیم منطقه به منطقه فرق می کند  ، فرهنگ به فرهنگ ، تمکن مالی متفاوت و آسیبهای اجتماعی متفاوت است یعنی  هر منطقه سبک سیاق  منطقه را اداره می کند.

عطایی ابراز داشت :

بازخورد ها که در نتیجه کارها که کردیم   بسیار خوب بوده است افرادی که مشکل قندی داشته و آگاه نبودند و سالمندانی که از نظر روحی و روانی دچار مشکلاتی بودند و از افسردگی شدید رنج می بردند که برای آنها بازی سالمند ایجاد کردیم ودر نتیجه به مراحل خوبی رسیدیم . به منظور تسریع در رفع مشکلات اتاق فکر گذاشتیم تا خلاقیت ها ی جدید را جذب کنیم و بگوییم که شهرداری مال مردم و در خدمت مردم می باشد .

رویا مردانی

انتهای پیام/*دیدگاهتان را بنویسید