جواد درستکار : نان آوران کوچک یا مجرمان بزرگ فردا / کودکان کار ، ظلم ها یی که براو رفته انتقام می گیرد

جواد درستکار : نان آوران کوچک یا مجرمان بزرگ فردا / کودکان کار ، ظلم ها یی که براو رفته انتقام می گیرد

نان آوران کوچک یا مجرمان بزرگ فردا/ کودکان کار ، ظلم ها یی که براو رفته ، نمی تواند فراموش کندو می خواهد انتقام بگیرد

 

 

اشاره ای کوچک به وضع زندگی کودکان خیابانی

 

پایگاه خبری احوال نیوز ، به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ، این بار به سراغ کودکان خیابانی خواهیم رفت  ، واز مسئولین و دست اندرکاران علت این پدیده و راهکارهای آن سوال خواهد شد. ما هر روز در کوچه و خیابان شاهد کودکانی هستیم که،  با لباس هایی پاره در حال کار در خیابان ها هستند گاهی شاهدیم که  آنها را در کوره پز خانه ها ، کارگاه های قالی ، شیشه سازی و یا در خیابان ها مشغول گل فروشی می توان دید که با صورت های خاکی آنچنان  مظلومانه نگاهمان می کنند، که گویی احساساتمان را زیر سوال می برند به این نوع آسیب اجتماعی،عنوان کودکان خیابانی را میدهندکه حضورشان بیشتر در خیابان ها ، ایستگاه های راه آهن ، مراکز تجاری ، بارها در بین شلوغی مردم دیده می شوند کودکان که جز خانواده فقیرو، بی سرپرست یا بدون خانواده هستند که در ازدحام شهر های بزرگ روزها را با سختی می گذرانند  در اولین نگاه ، آنها مجرمان کوچکی شمرده می شوند که در اثر بی دقتی،  به مجرمانی پرخطر در آینده تبدیل خواهند شد آنها کودکان جامعه ایی هستند که،  در حال گذاراندن دوره بلوغ  و نیازمند حمایت خانواده هستند که این بی دقتی چه از نظر خانواده و یا مسئولان از نظرجامعه شناسی نشانه ی نوعی آسیب خواهد شدکه باعث چنین هنجاری می شود کودکانی که به جای استفاده از امکانات و وسایل آموزشی همیشه مواردو مشکلات مختلف دارند ومی توان گفت : این  محروم ماندن از محبت مادری است که اجبارا آنها را به چنین کارهایی وادار می کند ،و در نگاهی دیگری این گونه باید گفت:

کودکان کار ، کودکانی متعلق به خانواده هایی هستند که از لحاظ اقتصادی بسیار فقیر ، واین کودکان ،  تنها نان  آوران  خانواده به  حساب می آیند. کودکانی  بی دفاع که بیشتر در معرض تعرض گرگ های خیابانی قرار می گیرند کودکانه فقیری که در کشورهای مختلف ، از کشورهای فقیرتاکشورهای به ظاهر ثروتمند و قدرت طلبی ، که فقط  اسمشان تعقییر می کند ، نه سبک و صیاقشان در همین رابطه پای صحبت های مدیر روابط عمومی پلیس ناجا استان اصفهان جواد درستکار خواهیم نشست تا بیشتر با این معضل آشنا شویم .

ضمن تشکر از جناب آقای جواد درستکار که وقت ارزشمند خود را در اختیار پایگاه خبری احوال نیوز ، قرار دادید ، در ارتباط با بروز پدیده کودکان خیابانی توضیح بدهید.

بروز پدیده کودکان خیابانی بسیار ناراحت کننده و دل هر بیننده ایی را به درد می آورد که تاثیرات گسترده ایی چه از لحاظ اجتماعی ،بلکه فرهنگی ، فردی ، روانی ، بر جامعه خواهد گذاشت ، کودکی که اساس نیاز ذاتی خود راشامل  بازی کردن ودر احساسات و عواطف غرق شدن و، در کنارهمسن وسالان  تجربه می کنند. چگونه درعرصه کودکان کار قرار خواهد گرفت ؟ نگاهی به آینده، این افراد نشان خواهد دادکه  کودکی درسن ۱۰ سالگی که تمایلات و نیازهای کودکی اش بر آورده نشده است و ، جامعه یا  هر علت دیگری او را مجبور می کنند از این خواسته ها دست بکشد ومانندافراد ۳۰ ساله در جامعه ظاهر شود .

آیا روان این کودک را می توان سالم در نظر گرفت ؟؟؟؟

 قطعا نه ، این بزرگسالان  آینده ، وقتی به گذشته خود باز می گردند ، جامعه و فرهنگ را ظالمانه می بینند وهمچنین  گذشته ایی که بر سرشان رفته و،  جامعه ایی که در آن زندگی  را شروع کرده و به او مسیر داده می بیند .هر دو را گناه کارمی دانند .

وی در مورد کودکان کار گفت :

کودکان کار ، ظلم ها یی که براو رفته را ، نمی تواند فراموش کندو می خواهد انتقام بگیرد . و این انتقام شکل خشم و خشونت به خود خواهد گرفت وقتی روان کودک ارضاء نشود و ، می خواهد خود نمایی کند با رفتارهایی که قطعا ما نخواهیم پسندید، جلوه گری  خواهد کرد  زمانی می توانیم به پدیده کودکان کارو خیابان پایان دهیم که در نظر بگیریم که ظلمی که از جامعه به کودکی آنها شده ، روزی به خود جامعه باز خواهد گشت . و نکته مهم این است که رفتارهای مختلف مانندرفتارهای آسیب زا ، ناهنجاریها ، را در جامعه شاهد هستیم . و این همان  ظلمی است که به روان سالم کودکی جامعه کرده ایم .

مدیر روابط عمومی پلیس ناجا ابراز کرد :

آن سوی قضیه،  اگر به کودکان جامعه بعنوان جزئی  مانند خودمان نگاه کنیم این کودکان ، بزرگسالان سالم تری خواهندشد و ناکامیهای  کمتری رو به رو خواهند بود.در نتیجه آسیب ها و جرائم  کمتری را شاهد خواهیم بود. این هم با همکاری و همگانی توجه ویژه به اصل بهزیستی در جامعه  است .

وی در پایان گفت :

بنابراین بهبود شرایط جامعه از یک سو و لزوم تعامل و نگاه دلسوزانه مردم و مسئولان  موضوع مهم و اساسی است که کمتر به آن توجه شده است .

 

 

سپس در رابطه با این موضوع ادامه داد و گفت :  

بچه های کار یا بچه های خیابان کسانی هستند که محل زندگی و کارشان در خیابان ها است این کودکان دارای گروههای مختلفی هستند، دسته اول ، دارای والدین و خانواده و با ترغیب و تاکید آنها،  کودکان دست به این کار می زنند. این کار در زمانی انجام خواهد گرفت  که خانواده احساس می کند افراد  برای فروش محصولات به کودک پول بیشتری پرداخت می  کنند. بنابراین درآمد بیشتری عاید آنها خواهد شد و والدین باعث استمرار این کار برای کودک خواهند شد .دستفروشی کردن کمک بسیار زیادی به معیشت خانواده ودر آمد آنها نوعی بهره کشی برای کودکان تلقی  خواهد شد گروه دیگر کودکانی که خانواده ندارند ، یا دارای خانواده های ناهنجار یا سر پرست و حضانت موثری ندارندآنها  کاررا برای حداقل معیشت خودشان انجام می دهند این گروه اگر خانواده یا حمایت فامیل را داشته باشند معمولا به این رفتارها تن نمی دهند و به خاطر نیازشان این کار را انجام می دهند.

سپس ادامه داد:

گروه دیگری از بچه ها که به خاطر نداشتن عامل حمایتی در گرو والدین با کفایت و  محل زندگی مناسبی نیستند  ممکن است در بعضی از کلان شهرها و خواب آنها نیزدر خیابانها و زیر پل ها و در اماکن عمومی ، فضای سبز یعنی  همان جا یی که کار می کنند اقامتشان هم همان محل است .این گروه( سوم) نیاز به حمایت و ساماندهی دهی شدند .  از طریق همکاری با  سازمان بهزیستی پذیرفته می شوند ویا  توسط معرف هایی  ، معرفی خواهند شد . یا از طریق طرح ارجاع از سوی مقام قضایی یا شهرداری به مراکز کودکان معرفی می شوند از این کودکان توسط  مدد کاران یا روان شناسا ن مصاحبه  های تخصصی انجام  می گیرد  البته این اولین اقدام در جهت تشخیص هویت بچه هامی باشد که مدت ۲۱ روز در حالت قرنطینه در مرکز سامان دهی کودکان کار و خیابان نگهداری می شوند تا وضعیت شان مشخص گردد. ممکن است عده ایی از تبعه کشورهای دیگر باشند که ، از طریق اداره اتباع به سمت مرزها هدایت می شوند. یا استانها ی دیگر  که با همکاری همکاران و هماهنگی آنها به استان یا شهر مربوطه که زندگی خانواده هایشان آنجا است اعزام  می شوند.

ناجی اذعان کرد :

 

 

بعضی از بچه ها سر پرست ندارند یا  بد سرپرست هستند ممکن است والدین در اثر طلاق و ازدواج مجدد باشند. داشتن مادری ، پدری معتاد یا زندانی  …..این کودکان درخانه های کودک و نوجوان  زندگی می کنند تمام این کودکان  لزوما کودکان  کار نیستند . آنها از سنین مختلف هستند وتنها ویژگی  مشترک شان  بد سر پرست یا بی سرپرست بودن آنها است کودکان کارو خیابان ، بخصوص آنهایی که سر پرستی با کفایتی ندارند به مراکزخانه کودک و نوجوان هدایت  شده و  زندگی کاملا مرفه  برایشان فراهم می کنند.و  کارهایی مانند:  رشد و شکو فایی استعداد هایشان و تحصیلات و مسائل جامعه پذیری نیز برایشان انجام می گیرد .

وی  ادامه داد:

تعداد دیگر از بچه ها خانواده هایی نیازبه حمایتی  دارند. به خاطر بضاعت مالی ضعیف از طریق موسسه به نام سرمد که از بهزیستی مجوز گرفته است واین مرکز به طور مداوم بچه های کار و خیابان و خانواده هایشان را تحت حمایت دارند و کارهای بزرگی مانند : مسائل  بهداشتی ، درمانی ،تحصیلی ،  اشتغال ، مسکن ، حرفه آموزی ، ورزش ، هنر و همه استعداد های بچه ها را مورد بررسی قرار می دهد و موجبات شکوفایی استعدادهایشان را فراهم می کنند در سالهای  گذشته نمایشگاه از صنایع دستی کودکان آموزش  داده در خیابان نظر ، خیابان خورشید( آموزشگاه سرمد) دست آوردهای کودکان در معرض فروش قرار گرفت و هزینه به دست آمده به خود کودک بر گردانده شد این مرکز غیر ازرساندن کمک به کودکان  و خانواده هایشان را از نظر معیشت و اشتغال ،کارهای مانند :  جلب حمایت و مشارکت خیرین هم کارهایی هستند که انجام می دهند .

ناجی تاکید کرد :

بخشی از کمک ها به این مرکز از طرف دولت که همان بخش بهزیستی است و یک سرانه که ، در ازای هر کودک به آنها پرداخت می شود . و بیش از آن چیزی که سازمان بهزیستی پرداخت می کنند از کمک  خیرین و نیکو کاران و از گروهها و تشکل های که از جنبه انسان دوستی کمک می کنندبهرمند می شویم معمولا کسانی که این مرکز را تشکیل داده اند خیرین هستند که با در آمد خودشان به بچه ها کمک می کنند.این گروه  از نزدیک بچه ها را مورد مشاهده قرار می دهند و کارهایی در  جهت حمایت ازکودکان انجام می دهند .که حمایت ها گاه به صورت ارزاق ، مواد غذایی ، پوشاک یا به صورت دادن آموزش می باشد در حال حاضر هنر مندانی هستند که به صورت رایگان موسیقی انجام می دهند . یا رشته های خاصی آموزش میدهند تا بعدها قادرباشند در این رشته پولی به دست آورند مانند : صنایع دستی مانند مینا کاری مهارتی یاد بگیرند تا برایشان کمک باشد این تنها مرکزی است که به صورت فعال کار می کنند مرکز دولتی  و یک مرکز هم در کاشان وجود دارد که کار پذیرش کودکان کار و خیابان را انجام می دهند.

وی در پایان خاطر نشان کرد :

بهتر است مردم از پشت صحنه این کودکان هم اطلاع داشته باشند. در بعضی از کلان شهرها کسانی هستند که سوء استفاده از کودکان کارمی کنند در قالب باندهای وادارشان می کنند به فروش بعضی اقلام به صورت دستفروش و در آمد آنها را مصادره می کنند.

باید بدانند، برای کمک به این کودکان نه تنها این راهش نیست که از آنها خرید کنند.پس بهتر آن است که پول ها را به موسساتی بدهند که برای اینگونه کودکان خدمات انجام  می دهند ویا با نوعی برنامه ریزی و به صورت حساب شده در جهت توانمندی بچه ها از این پول ها استفاده می کنند . مانند سرمد و یا دو مرکزی که از استانداری هستند که برای خود کارو تبلیغ می کنند.

 

لیلی محمدی روان شناس بالینی در این مورد گفت :

دوران کودکی دوران شکل گیری و تکوین شخصیت است .پایه هایی که در این مرحله از زندگی برای او گذارده می شود می تواند بنایی از انسانیت و اخلاق بسازد , که کج می رود یا همچنان راست و استوار,  کودک را به سر منزل مقصود می رساندکودکان همواره نیروی کار ارزان به شمار می روند و دستان کوچک بسیاری از آنان با سختی های کار آشنا است فشار و  فقر و تنگدستی و عوامل مربوط دیگر باعث می شود برخی از خانواده ها ,کودکان خود را مجبور به کار کنند . کار کردن کودک مسئله ای است که از دیرباز در تمام جوامع بشری وجود داشته و از جنبه های مختلفی به آن نگاه می شود بدون هیچ جوابی  …..

وی تاکید کرد :

زمانی که کودک برای کار بیرون از خانه می رود , هیچ تضمینی برای حفظ او از آسیب های اجتماعی وجود ندارد و زندگی وی در این حالت , دستخوش تغییرات زیادی می شود . این روند , فرصت تحصیل , آموزش و بازی را از کودکان گرفته و باعث از بین رفتن خلاقیت آنها می شود و درنتیجه آسیب های جدی و جسمی و روانی به همراه خواهد داشت اشتغال به کار برای کودکان کم سن و سال مناسب نیست زیرا شرایط سخت زندگی , نبودن کودکان در کنار خانواده , عدم بهره مندی از امکانات تحصیل و آموزش و محدود شدن فعالیت های کودکانه , تاثیر بسیار جبران ناپذیری بر روان کودکان گذاشته و باعث بوجود آمدن اختلالات روحی و روانی در آنها می گردد . وقتی این گروه ( کودکان خیابان)بزرگ می شوند ,چون عقده های ناشی از بحران محبت و توجه در آنها رشد نکرده است و با بی مهری و بی تفاوتی های جامعه نسبت به خودشان بزرگ شده اند , این بی مهری ها و عقده های ناشی از آن,  در آینده نه چندان دور, در قالب انواع جرم و بزه کاری نشان داده وبه ا فرادی شرور تبدیل خواهند شد کودکان خیابانی در صورت محبت و جلب اعتماد به دلیل کم سن بودنشان قابل اصلاح و بازپروری هستند. 

گفتنی است وجود خانواده های فقیری که به نان شب محتاج هستند و عمدتا فرزند بزرگ خانواده را برای به دست آوردن پول به خیابانها میفرستند حاصل ندانم کاریهای است که از فشار فقر به آن وادار می شوند و با خودشان عامل تشویق کودک یا کودکانشان به این کار می گردند در هر صورت که باشد خانواده در قبال این ظلم مسئول و بعد بی توجهی دولت و مسولین عامل رونق این شغل کاذب هستند .

رویا مردانی

انتهای پیام/* دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *