به گزارش احوال از افکارنیوز، عشرت شایق عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در خصوص کار آقای قالیباف در جهت منافع جبهه انقلاب گفت: قالیباف نشان داد برای پیروزی جریان انقلاب عملگرا است و وحدت کلمه را انجام داد تا تبلوری از رشادت او باشد و حرکت ایثاری باشد در یک جهاد سیاسی.

عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با اشاره به این موضوع که قالیباف باعث شد جریان مخالفش به کما برود و تمام نقشه‌هایشان از بین برود، تصریح کرد: نیروهای انقلاب با این کار انتظارشان برآورده شد  شور سیاسی به آنها تزریق شد ولی نیروهای مقابل آقای قالیباف تمام نقشه‌های‌شان برای بددهنی فروریخت .

شایق بابیان این موضوع که قالیباف ضامن موشک مردمی را کشید، گفت: در روز جمعه اثر انگشت‌های مردم موشکی می‌شود و به قلب مزدوران با لباس و بی‌لباس داخلی و خارجی فرومی‌خورد و باعث نابودی دوقطبی اشرافیت و مردم  میشود.