سومین شماره ماهنامه سراسری سیاسی فرهنگی احوال به مدیر مسئولی آقای علیرضا اقتصاد منتشر شد.

0001

سومین شماره ماهنامه سراسری سیاسی فرهنگی احوال به مدیر مسئولی آقای علیرضا اقتصاد منتشر شد.

در این شماره شما مطالب زیر را مطالعه خواهید کرد.

دولت روحانی به قول هایش عمل نکرد.

مدیران وزارت علوم توانایی اداره فضای دانشگاه ندارند.

رتبه آموزش و پرورش در دنیا

هفته نیروی انتظامی

ترکیه ایران را به مبارزه طلبید.

آقای طیب نیا پای چه تعهدی را امضاء کرده اید؟

وسواس در کودکان

صلاحیت زنان برای قضاوت.

هولوکاست انگلیسی

کار مرمت گنبد مسچد امام اصفهان متوقف شد.

اتفاق وحشتناک در مکه

ومطالب دیگررا در ماهنامه احوال میتوانید مطالعه کنید.ماهنامه احوال را در سراسر کشور میتوانید از دکه های  مطبوعاتی تهیه نمایید.دیدگاهتان را بنویسید