بایدن جلوتر از ترامپ / تازه‌ترین وضعیت ترامپ و بایدن در ایالت‌های کلید...

بایدن جلوتر از ترامپ / تازه‌ترین وضعیت ترامپ و بایدن در ایالت‌های کلیدی تازه‌ترین وضعیت ترامپ و بایدن در ایالت‌های کلیدی پایگاه خبری احوال نیوز ، کمتر از دو روز به موعد انتخابات آمریکا تروریست مانده ...