آخرین مطالب کمیته امداد استان اصفهان

این خیر نیکوکار تاکنون توانسته حمایت از ۱۲ هزار فرزند یتیم و نیازمند در سطح کشور را برعهده بگیرد

نوشته مهدی
این خیر نیکوکار تاکنون توانسته حمایت از ۱۲ هزار فرزند یتیم و نیازمند در سطح کشور را برعهده ...
1 2 3 4

تصاویر

مشاهده همه