تغییرات کانون ،کانون تغییرات

به گزارش پایگاه خبری احوال نیوز ،از اسفند ۱۳۹۸ که اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان اصفهان را دکتر قلمکاریان پذیرفت ، وی که شخصیتی فرهنگی،باتجربه وپرتلاش برعهدگرفت که عضو هیات علمی دان...