آخرین مطالب پژوهشگر مسائل اجتماعی

دکتر رضا اسماعیلی : توجه افراطی به جزئیات ، فرآیند گوش دادن مؤثر را مختل می کند و پنجره ارتباطی زن و شوهر را می بندد

نوشته eghtesad_ahval
دکتر رضا اسماعیلی : توجه افراطی به جزئیات ، فرآیند گوش دادن مؤثر را مختل می کند و پنجره ارتباطی زن و شوهر را می ...

تصاویر

مشاهده همه