حجت الله غلامی ستاد استانی مقابله با کرونا: شرایط استان اصفهان بحرانی ...

حجت الله غلامی ستاد استانی مقابله با کرونا: شرایط استان اصفهان بحرانی است و همه دستگاه‌های اجرایی باید همه توانمندی‌های شهرستان را در اختیار دستگاه‌های ذی ربط برای مهار کرونا بکار گیرند...