دایره اجتماعی پلیس آگاهی اصفهان : هشدارهای انتظامی ! در منزل جدید قفل ...

 دایره اجتماعی پلیس آگاهی اصفهان : هشدارهای انتظامی ! در منزل جدید قفل درب ها را تعویض کنید.     پایگاه خبری احوال نیوز ،  با رعایت یکسری هشدارهای انتظامی می توان از وقوع بسیاری جرائم پیشگی...