آخرین مطالب هادی بنایی

ارائه خدمات ویژه به سالمندان تحت حمایت کمیته امداد

نوشته مهدی
ارائه خدمات ویژه به سالمندان تحت حمایت کمیته ...
اجتماعی، استان، اقتصادی، بهداشت، تصاویر، چندر رسانه، مرکزی، یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

توزیع بیش از ۲ هزار قلم تجهیزات پزشکی و کمک درمانی بین بیماران صعب العلاج تحت حمایت کمیته امداد

توزیع بیش از ۲ هزار قلم تجهیزات پزشکی و کمک درمانی بین بیماران صعب العلاج تحت حمایت کمیته ...
1 2

تصاویر

مشاهده همه